Richard Berendsen werkt als search and data engineer bij Luminis Amsterdam, waar hij werkt op het snijvlak van software engineering en data science.

In november 2015 verdedigde hij zijn proefschrift getiteld "Finding people, papers, and posts: vertical search algorithms and evaluation", welke online beschikbaar is op http://dare.uva.nl/record/1/489897. Dit proefschrift is gebaseerd op vijf publicaties in conferenties en vakbladen en bevat verbeteringen en verduidelijkingen ten opzichte van deze publicaties. Bovendien plaatst het de publicaties in een bredere context en voegt het een omvangrijk achtergrondshoofdstuk toe dat een overzicht geeft van de literatuur waarop het werk voortbouwt. Prof. Maarten de Rijke trad op als promotor en begeleider.